Samhällsplanering

bsv utför utredningar, analyser, detaljplaner, konsekvensbeskrivningar, landskapsanalyser med mera.Vi är lyhörda för våra kunders behov och önskemål.Vi erbjuder helhetslösningar inom samhällsplaneringen. bsv är med och skapar hållbara planer såväl estetiskt som ur sociala, ekologiska och samhällsekonomiska aspekter.Vi bemöter samhällets krav genom att erbjuda kompletterande utredningar inom områdena geoteknik, radon, buller, väg och miljöteknik.
Boka in ett skypemöte eller kontakta bsv på annat sätt för att få mer information om Samhällsplanering

bsv kan även hjälpa dig med