Landskapsplanering

bsv formger och planerar grönområden och utemiljöer i alla skalor. Allt ifrån den lilla trädgården till övergripande grönstruktur för större områden eller städer. Vi hjälper våra kunder med rådgivning, utformningsidéer, kompletta markritningar och växtförteckningar. Vår målsättning är att skapa estetiskt tilltalande och uthålliga anläggningar. På landskapssidan kan vi även bistå med gestaltningsprogram och vård- och underhållsplaner, för större anläggningar som kyrkogårdar och parker.
Boka in ett skypemöte eller kontakta bsv på annat sätt för att få mer information om Landskapsplanering

bsv kan även hjälpa dig med