Kulturhistoriska byggnader

bsv har god erfarenhet av arbete med kulturhistoriska byggnader som är skyddade enligt kulturminneslagen. Genom vår breda kompetenssammansättning av medarbetare kan vi erbjuda vår uppdragsgivare teknisk och administrativ handläggning, samordning, uppföljning, kontroll och besiktningar.Vi bistår med klimat-/energi-/tillgänglighetsutredningar, bygghandlingar för renoveringar, om-/tillbyggnader samt fungerar som byggprojektledare genom hela projektet för att säkerställa byggnadens kulturhistoriska värden.
Boka in ett skypemöte eller kontakta bsv på annat sätt för att få mer information om Kulturhistoriska byggnader

bsv kan även hjälpa dig med