Konstruktion

bsv utför konstruktionsberäkningar för bland annat bärighet, hållfasthet och stabilitet.Våra uppdrag är mångsidiga, såsom villa-, utbildnings-, handels-, kyrko- och industriprojekt.Vi bistår med energiberäkningar och lösningar som säkerställer sunda hus utan mögel och onödiga energiförluster.
Boka in ett skypemöte eller kontakta bsv på annat sätt för att få mer information om Konstruktion

bsv kan även hjälpa dig med