Infrastruktur

bsv's bygg- och projektledare ombesörjer viktiga delar i projekt avseende anläggningsteknik och infrastrukturobjekt. Vi bistår våra uppdragsgivare med teknisk och administrativ handläggning, samordning, uppföljning samt kontroll och besiktningar. bsv utför även vägutredningar, arbetsplaner och bygghandlingar för väg- och broprojekt samt projektering av övriga typer av mark-, lednings- och anläggningsprojekt.
Boka in ett skypemöte eller kontakta bsv på annat sätt för att få mer information om Infrastruktur

bsv kan även hjälpa dig med