Energirådgivning

bsv's energiexperter är certifierade och behöriga att utföra energideklarationer och inom kort certifierade att utgöra energikartläggningar enligt lagen (EKL, 2014:266) om energikartläggning i stora företag. (Stora företag = mer än 250 personer anställda/sysselsatta samt minst 50 miljoner Euro i omsättning). Lagen är en del i att uppfylla de krav som finns i EU's energieffektiviseringsdirektiv, 2012/27/EU (läs mer på www.energimyndigheten.se.

bsv är er naturliga partner i arbetet med att uppfylla lagkraven inom energiområdet och tillför expertkunskap i ert energieffektiviseringsarbete.

Vi erbjuder våra kunder energirådgivning, långsiktiga energibesparande lösningar och förbättringsåtgärder. bsv kan medverka till att minska energi-/driftkostnader för industrilokaler, lokaler, bostäder mm samt erbjuda energismarta lösningar vid renovering, till- och ombyggnader samt nyproduktion. Vårt mål är att utförda förbättringsåtgärder på sikt skall bli en lönsam affär för dig som är fastighetsägare, samtidigt som du gör en miljögärning.
Boka in ett skypemöte eller kontakta bsv på annat sätt för att få mer information om Energirådgivning

bsv kan även hjälpa dig med