Brand- och riskbedömning

Genom bred kompetens och lång erfarenhet inom det brandtekniska området tillgodoser bsv att byggproduktionen kan genomföras kostnadseffektivt och tidsoptimerat. Vi har ett väl fungerande nätverk, för att alltid kunna erbjuda en helhetslösning och uppnå de uppsatta målen.bsv tar fram brandskyddsbeskrivningar och handlingar för alla skeden i byggprocessen. bsv genomför utförandekontroll av byggnadens brandskydd för att säkerställa att brandskyddsbeskrivningen följs. Vi kontrollerar entreprenörens egenkontroll och hjälper till att samordna utförandekontroll brand med övriga besiktningar. bsv utför projektering av byggnadstekniskt brandskydd utifrån förenklad dimensionering. I de fall analytisk dimensionering används för att visa att BBRs krav på brandskydd följs på annat sätt än genom rådet i BBR redovisas dessa och verifieras genom kvalitativ bedömning. Projekteringen håller hög kvalitet genom våra kvalificerade och erfarna medarbetare samt att all projektering granskas och kvalitetssäkras.
Boka in ett skypemöte eller kontakta bsv på annat sätt för att få mer information om Brand- och riskbedömning

bsv kan även hjälpa dig med