KOMPETENSOMRÅDEN

Kulturhistoriska byggnader

bsv har god erfarenhet av arbete med kulturhistoriska byggnader som är skyddade enligt kulturminneslagen. Genom vår breda kompetenssammansättning av medarbetare kan vi erbjuda vår uppdragsgivare teknisk och administrativ handläggning, samordning, uppföljning, kontroll och besiktningar. Vi bistår med klimat-/energi-/tillgänglighetsutredningar, bygghandlingar för renoveringar, om-/tillbyggnader samt fungerar som byggprojektledare genom hela projektet för att säkerställa byggnadens kulturhistoriska värden.

Vi har personal som är certifierad  sakkunnig kulturvärden (KUL2)

Se alla kompentensområden »
BSV ARKITEKTER & INGENJÖRER AB

bsv finns idag på flera orter i södra och mellersta Sverige. I verksamheten ingår ca 100 medarbetare, som utgörs av arkitekter, civilingenjörer, byggingenjörer, högskoleingenjörer, fysiska planerare, brand- och riskingenjörer, energi- och miljöingenjörer samt administrativ personal.

kontakt »
<

VISION

bsv ska genom "hållbara avtryck" vara förstahandsvalet

SJÄL

bsv är den lokala leverantören, "det lilla stora företaget"

METOD

fånga, förstå, förverkliga