KOMPETENSOMRÅDEN

Energirådgivning

bsv's energiexperter är certifierade och behöriga att utföra energideklarationer och certifierade att utgöra energikartläggningar enligt lagen (EKL, 2014:266) om energikartläggning i stora företag. (Stora företag = mer än 250 personer anställda/sysselsatta samt minst 50 miljoner Euro i omsättning). Lagen är en del i att uppfylla de krav som finns i EU's energieffektiviseringsdirektiv, 2012/27/EU (läs mer på www.energimyndigheten.se).

bsv är er naturliga partner i arbetet med att uppfylla lagkraven inom energiområdet och tillför expertkunskap i ert energieffektiviseringsarbete.

Vi erbjuder våra kunder energirådgivning, långsiktiga energibesparande lösningar och förbättringsåtgärder. bsv kan medverka till att minska energi-/driftkostnader för industrilokaler, lokaler, bostäder mm samt erbjuda energismarta lösningar vid renovering, till- och ombyggnader samt nyproduktion. Vårt mål är att utförda förbättringsåtgärder på sikt skall bli en lönsam affär för dig som är fastighetsägare, samtidigt som du gör en god miljögärning.

Se alla kompentensområden »
BSV ARKITEKTER & INGENJÖRER AB

bsv finns idag på flera orter i södra och mellersta Sverige. I verksamheten ingår ca 100 medarbetare, som utgörs av arkitekter, civilingenjörer, byggingenjörer, högskoleingenjörer, fysiska planerare, brand- och riskingenjörer, energi- och miljöingenjörer samt administrativ personal.

kontakt »
<

VISION

bsv ska genom "hållbara avtryck" vara förstahandsvalet

SJÄL

bsv är den lokala leverantören, "det lilla stora företaget"

METOD

fånga, förstå, förverkliga