KOMPETENSOMRÅDEN

Bygg- och projektledning Infrastruktur

bsv's bygg- och projektledare ombesörjer viktiga delar i projekt avseende anläggningsteknik och infrastrukturobjekt. Vi bistår våra uppdragsgivare med teknisk och administrativ handläggning, samordning, uppföljning samt kontroll och besiktningar. bsv utför även vägutredningar, arbetsplaner och bygghandlingar för väg- och broprojekt samt projektering av övriga typer av mark-, lednings- och anläggningsprojekt.

Se alla kompentensområden »
BSV ARKITEKTER & INGENJÖRER AB

bsv finns idag på flera orter i södra och mellersta Sverige. I verksamheten ingår ca 100 medarbetare, som utgörs av arkitekter, civilingenjörer, byggingenjörer, högskoleingenjörer, fysiska planerare, brand- och riskingenjörer, energi- och miljöingenjörer samt administrativ personal.

kontakt »
<

VISION

bsv ska genom "hållbara avtryck" vara förstahandsvalet

SJÄL

bsv är den lokala leverantören, "det lilla stora företaget"

METOD

fånga, förstå, förverkliga