KOMPETENSOMRÅDEN

Bygg- och projektledning Hus

Vi erbjuder ledningstjänster i alla skeden av byggnadsprojekt

Projektledning
Vi erbjuder kvalificerade projektledningstjänster i alla skeden av projektet För den planering, samordning och uppföljning som krävs för att genomföra projekten med rätt kvalitet och funktion inom uppsatta tids- och kostnadsramar.

Projekteringsledning
Ett genomarbetat program och en väl genomförd projektering lägger grunden för ett lyckat projekt. Som projekteringsledare samordnar, styr och följer vi upp under hela projekteringsfasen, med vår beställares mål och krav som högsta prioritet.

Byggledning
Vi tar hand om byggledning antingen som ett enskilt uppdrag eller i anslutning till ett projektledningsuppdrag. Våra byggledare har kompetens och erfarenhet av att hantera såväl mindre som stora och mer komplexa projekt

Se alla kompentensområden »
BSV ARKITEKTER & INGENJÖRER AB

bsv finns idag på flera orter i södra och mellersta Sverige. I verksamheten ingår ca 100 medarbetare, som utgörs av arkitekter, civilingenjörer, byggingenjörer, högskoleingenjörer, fysiska planerare, brand- och riskingenjörer, energi- och miljöingenjörer samt administrativ personal.

kontakt »
<

VISION

bsv ska genom "hållbara avtryck" vara förstahandsvalet

SJÄL

bsv är den lokala leverantören, "det lilla stora företaget"

METOD

fånga, förstå, förverkliga