KOMPETENSOMRÅDEN

Brand- och riskbedömning

Genom bred kompetens och lång erfarenhet inom det brandtekniska området tillgodoser bsv att byggproduktionen kan genomföras kostnadseffektivt och tidsoptimerat. Vi har ett väl fungerande nätverk, för att alltid kunna erbjuda en helhetslösning och uppnå de uppsatta målen. bsv tar fram brandskyddsbeskrivningar och handlingar för alla skeden i byggprocessen. bsv genomför utförandekontroll av byggnadens brandskydd för att säkerställa att brandskyddsbeskrivningen följs. Vi kontrollerar entreprenörens egenkontroll och hjälper till att samordna utförandekontroll brand med övriga besiktningar. bsv utför projektering av byggnadstekniskt brandskydd utifrån förenklad dimensionering. I de fall analytisk dimensionering används för att visa att BBR´s krav på brandskydd följs på annat sätt än genom rådet i BBR redovisas dessa och verifieras genom kvalitativ bedömning. Projekteringen håller hög kvalitet genom våra kvalificerade och erfarna medarbetare samt genom att all projektering granskas och kvalitetssäkras.

Se alla kompentensområden »
BSV ARKITEKTER & INGENJÖRER AB

bsv finns idag på flera orter i södra och mellersta Sverige. I verksamheten ingår ca 100 medarbetare, som utgörs av arkitekter, civilingenjörer, byggingenjörer, högskoleingenjörer, fysiska planerare, brand- och riskingenjörer, energi- och miljöingenjörer samt administrativ personal.

kontakt »
<

VISION

bsv ska genom "hållbara avtryck" vara förstahandsvalet

SJÄL

bsv är den lokala leverantören, "det lilla stora företaget"

METOD

fånga, förstå, förverkliga