Arkitektur med

Hållbarhet

På bsv jobbar vi för hållbara projekt. Ledorden är ekologisk-, social-, och ekonomisk hållbarhet som bärande delar i vår arbetsmetodik.

Hållbara avtryck avspeglas i vårt förhållningssätt till såväl mänskliga resurser som naturens resurser. Relationer, förtroende, ansvar för miljön.

Hållbarhet är för bsv att skapa bättre byggnader och platser som ger människor sunda och trivsamma miljöer att leva, arbeta och utvecklas i.

Genom att jobba aktivt med hållbarhetsaspekter kan vi tillsammans med våra kunder sätta projektspecifika mål och se till att uppfylla dessa.

Vi har som stöd i vårt arbete tagit fram ”Den hållbara Checklistan”, ett verktyg som säkerställer att vi på ett anpassat sätt lyfter och arbetar in hållbarhetsaspekter. 

bsv påverkar gärna i tidiga skeden, där vår kunskap och erfarenhet får störst genomslagskraft. I vår roll som konsulter, strävar vi efter långsiktiga lösningar, mångfald och ett inkluderande samhälle.

BSV ARKITEKTER & INGENJÖRER AB

bsv finns idag på flera orter i södra och mellersta Sverige. I verksamheten ingår ca 100 medarbetare, som utgörs av arkitekter, civilingenjörer, byggingenjörer, högskoleingenjörer, fysiska planerare, brand- och riskingenjörer, energi- och miljöingenjörer samt administrativ personal.

kontakt »
Se hur vi arbetar med hållbarhet